693 458 008

BalanceTest

675,00 

BalanceTest

Opis

BalanceTest

By zapewnić zdrowie własnemu organizmowi, ważne jest by dostarczać mu odpowiednich składników odżywczych. Jednakże ze względu na fakt, że każdy organizm jest inny, kluczowe jest by najpierw poznać jakie są indywidualne potrzeby naszego ciała.I tu z pomocą przychodzi właśnie preparat BalanceTest firmy Zinzino. Jest to prosty do przeprowadzenia test służący do samodzielnej analizy kwasów tłuszczowych we krwi włośniczkowej.
Krew do próbki pobierana jest z opuszka palca metodą tzw. “suchej kropli krwi” (DBS), która cechuje się dokładnością, bez konieczności nieprzyjemnego pobierania próbki krwi żylnej przy użyciu igły. Całość trwa krócej niż minutę.
BalanceTest dostarcza informacji na temat poziomu, aż 11 kwasów tłuszczowych we krwi, w tym jednonasyconych kwasów Omega – 9, a także o balansie kwasów wielonienasyconych Omega 6 do 3.
Uzyskana dzięki testowi wiedza, znacznie przekłada się na odpowiedni dobór diety,
suplementację i lepszą świadomość własnego organizmu.

BalanceTest firmy Zinzino jest prostym testem do samodzielnej analizy kwasów tłuszczowych znajdujących się we krwi włośniczkowej uzyskanej z opuszki palca za pomocą metody „suchej kropli krwi” (DBS). Udowodniono naukowo, że sucha kropla krwi jest tak samo dokładna jak próbka krwi żylnej podczas analizy kwasów tłuszczowych. Wystarczy umieścić kilka kropli krwi z opuszki palca na bibule filtracyjnej Whatman®, co zajmuje mniej niż minutę.

Możliwy korzystniejszy zakup bezpośrednio u producenta
Zapraszamy na stronę producenta

Najważniejsze korzyści
  • Łatwy w użyciu test do samodzielnej analizy suchej kropli krwi
  • Mierzy poziom 11 kwasów tłuszczowych we krwi
  • Dostarcza dane o balansie Omega-6:3

Co mierzymy

Test mierzy poziom 11 kwasów tłuszczowych, w tym nasycone, jednonienasycone (Omega-9) i wielonienasycone (Omega-6 i Omega-3) kwasy tłuszczowe. Poszczególne wartości kwasów tłuszczowych są przedstawiane w tabeli i wyrażone jako procent wszystkich zmierzonych kwasów tłuszczowych. Dla porównania w tabeli średni zakres dla każdego kwasu tłuszczowego (na podstawie danych uzyskanych od dużej grupy osób stosujących zbilansowaną dietę) przedstawiono jako wartość docelową. Mierzone są poziomy następujących kwasów tłuszczowych:

Kwas palmitynowy, C16:0, tłuszcz nasycony
Kwas stearynowy, C18:0, tłuszcz nasycony
Kwas oleinowy, C18:1, Omega-9 Kwas linolowy, C18:2, Omega-6
Kwas alfa-linolenowy, C18:3, Omega-3
Kwas gamma-linolenowy, C18:3, Omega-6
Kwas dihomo-gamma-linolenowy, C20:3, Omega-6
Kwas arachidonowy (AA), C20:4, Omega-6
Kwas eikozapentaenowy (EPA), C20:5, Omega-3
Kwas dokozapentaenowy (DPA), C22:5, Omega-3
Kwas dokozaheksaenowy (DHA), C22:6, Omega-3

Certyfikowany zestaw testowy
Zinzino Dried Blood Spot Test posiada certyfikat zgodności z europejskim rozporządzeniem 98/79/EB w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Oznacza to, że test i wszystkie jego elementy są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a zatem posiada znak CE.

Oto w jaki sposób są obliczane wyniki
11 kwasów tłuszczowych jest analizowanych, a całkowita suma ich ilości jest uważana za 100%. Dla następujących 6 wartości używamy 7 kwasów tłuszczowych. Analizowana ilość każdego z 7 kwasów tłuszczowych jest obliczana procentowo.

1. Kwas eikozapentaenowy Omega-3 (EPA)
2. Kwas dokozaheksaenowy Omega-3 (DHA)
3. Kwas dokozapentaenowy Omega-3 (DPA)
4. Kwas arachidonowy Omega-6 (AA)
5. Kwas dihomo-gamma-linolenowy Omega-6 (DGLA)
6. Tłuszcz nasycony, kwas palmitynowy (PA)
7. Tłuszcz nasycony, kwas stearynowy (SA)

Wartość ochrony
Najpierw obliczane są następujące 3 uznane wskaźniki zdrowotne:

1. Wartość współczynnika kwasu Omega-6 oblicza się w następujący sposób: (DGLA + AA) * 100/(DGLA + AA + EPA + DPA + DHA)
2. Wartość poziomu kwasu Omega-3 to suma EPA + DHA
3. Wartość balansu oblicza się jako Omega-6 (AA)/Omega-3 (EPA)

Każdej wartości wskaźnika przypisuje się tę samą wagę w drugim obliczeniu i wyznacza wartość od 0 do 100, która jest następnie dzielona przez 3, aby uzyskać wartość ochrony. Najlepiej byłoby, gdyby wynosiła powyżej 90. Wynik nie mówi nic na temat stanu zdrowia, wskazuje tylko poziom ochrony zapewniany przez kwasy tłuszczowe. Uwaga! Wartości EPA i DHA mają duży wpływ na wszystkie obliczenia, a jeśli wartości procentowe EPA i DHA są niskie, w rezultacie bardzo niskie lub nawet zerowe wartości ochrony nie należą do rzadkości.

Współczynnik omega-3
Współczynnik Omega-3 to podsumowanie wartości procentowych dwóch morskich kwasów tłuszczowych Omega-3 EPA i DHA. Łączny poziom powinien wynosić co najmniej 8%, ale pożądane są wyższe wartości, np. 10%. Kwasy omega-3 wiążą się z wieloma korzyściami, ponieważ stanowią główny budulec naszych komórek. Kwas EPA jest dominujący we krwi, mięśniach i tkankach, a DHA – w mózgu, nasieniu i oczach.

Balans omega-6:3
Balans oblicza się, dzieląc wartość procentową AA przez wartość procentową EPA (AA/EPA), która jest następnie wyrażana jako wartość balansu, na przykład 3:1. Wartość balansu Omega-6:3 w organizmie powinna wynosić poniżej 3:1. Jeśli wartość ta przekracza 3:1, zmiana diety będzie dla Ciebie korzystna. Zachowanie niskiego balansu między Omega-6 a Omega-3 jest ważne w procesie prawidłowego rozwoju komórek i tkanek (homeostazy). Pomaga organizmowi zwalczać stany zapalne.

Płynność błony komórkowej
Płynność oblicza się, dzieląc wartość procentową dwóch tłuszczów nasyconych przez wartość procentową dwóch kwasów Omega-3. Wartość płynności jest zatem zdefiniowana jako (PA + SA)/(EPA + DHA), a wynik wyraża się jako wskaźnik płynności, na przykład 3:1. Jeśli wartość płynności jest mniejsza niż 4:1, oznacza to, że w błonach komórkowych jest wystarczająca płynność. Im więcej nasyconych kwasów tłuszczowych znajduje się w błonie komórkowej, tym bardziej jest ona sztywna. I odwrotnie — im więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych znajduje się w błonie komórkowej, tym bardziej jest ona płynna. Skład błony komórkowej i jej budowa jest niezwykle ważna dla zdrowia

komórek, a więc także całego organizmu. Z jednej strony błona komórkowa musi być wystarczająco sztywna, by stanowić stabilną podstawę dla komórek. Z drugiej zaś strony musi być wystarczająco płynna, by przepuszczać do wewnątrz składniki odżywcze i usuwać niepotrzebne produkty.

Siła mentalna
Jest obliczana poprzez podzielenie wartości procentowej AA przez sumę wartości procentowych EPA i DHA, tj. wartość siły mentalnej = AA/( EPA + DHA). Wynik jest wyrażony jako wartość siły mentalnej, na przykład 1:1. Poprawna wartość w przypadku dostatecznych i zbilansowanych dostaw kwasów tłuszczowych (Omega-6 i Omega-3) do mózgu i układu nerwowego powinna wynosić mniej niż 1:1. Zdolności poznawcze poprawiają się wraz ze wzrostem zużycia EPA i DHA morskich kwasów Omega-3. Dzieciństwo i podeszły wiek to dwa bardzo ważne okresy w życiu człowieka, w którym jest on szczególnie wrażliwy. Niedobór kwasów Omega-3 wpływa na problemy z pamięcią i nauką, a ponadto jest odpowiedzialny za problemy z nastrojem.

Współczynnik kwasów arachidonowych
Współczynnik AA wskazuje, jaki procent ilości wszystkich mierzonych kwasów tłuszczowych stanowi kwas arachidonowy (AA) z rodziny kwasów tłuszczowych Omega-6. Przeciętnie prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 6,5 do 9,5%. Optymalny wynik powinien wynosić 8,3%. Kwas arachidonowy (AA) to najważniejszy kwas należący do rodziny Omega-6. Jest to punkt wyjścia do produkcji lokalnych hormonów tkankowych, w których wytwarzaniu bierze udział Omega-6, takich jak prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, wszystkie o różnych funkcjach. Ogólną funkcją jest jednak ochrona organizmu przed uszkodzeniem poprzez ograniczenie postępu infekcji lub wpływu urazu.

Wykonanie testu

1. Test Zinzino jest zatwierdzonym produktem do diagnostyki in vitro do samodzielnego pobierania próbek krwi w domu.
– Najpierw umyj ręce mydłem, dokładnie opłucz ciepłą wodą i osusz.

2. Wyjmij kartę próbki z papierowej koperty. Zachowaj kopertę do późniejszego wykorzystania. Oderwij część z napisem ZACHOWAJ na karcie próbki i zrób zdjęcie identyfikatora testu. Aby zobaczyć swój wynik testu, konieczne jest posiadanie osobistego identyfikatora testu. Połóż kartę dwoma kręgami do góry na stole.

3. Pobudź przepływ krwi, wykonując duże ruchy okrężne ręką lub potrząsając dłonią w dół przez 20 sekund.

4. Wyjmij lancet jednorazowego użytku. Po zdjęciu przezroczystej nasadki zabezpieczającej lancet jest gotowy do użycia. Wyczyść opuszek środkowego palca za pomocą gazika nasączonego alkoholem (sugerujemy środkowy palec). Przyłóż lancet do dolnej części opuszki palca skierowanej w stronę bibuły do sączenia na stole. Dociśnij górną część lancetu do palca, aż usłyszysz kliknięcie. Lancet automatycznie wykona małe ukłucie w palec.

5. Nie dotykaj papierowego filtra palcami.

6. Kolejno napełniaj okręgi krwią. Delikatnie ściskaj palec i czekaj, aż kropla krwi sama spadnie do okręgu. Jeśli jedna kropla krwi nie zakryje całego okręgu, odczekaj, aż druga kropla z palca spadnie bezpośrednio do tego samego okręgu. Pozostaw kartę próbki w pozycji poziomej w temperaturze pokojowej na co najmniej 10 minut, aby próbki dobrze wyschły.

7. Włóż kartę próbki z powrotem do papierowej koperty. Następnie włóż papierową kopertę do metalowej torebki i zamknij ją. WAŻNE: Nie wyjmuj saszetki ze środkiem pochłaniającym wilgoć z metalowej torebki.

8. Umieść zamkniętą metalową torebkę w dużej kopercie z adresem laboratorium. UWAGA! Zanim włożyszkopertę do skrzynki pocztowej, umieść na niej odpowiednią liczbę znaczków pocztowych. Aby zarejestrować swój identyfikator testu online, odwiedź stronę www.zinzinotest.com. Na tej stronie internetowej możesz później zobaczyć swoje wyniki testu. Twój wynik będzie gotowy w ciągu 10–20 dni.

WAŻNE: Zatrzymaj część karty z napisem ZACHOWAJ. Aby zobaczyć swój wynik testu, konieczne jest posiadanie osobistego identyfikatora testu.

0
Twój koszyk
  • No products in the cart.